Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel./fax (15) 841 63 68
   
bip
 

AKTYWNY SAMORZĄD - Informacje i wnioski


Pilotażowy program Aktywny samorząd informacje

Kierunki Działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2018 roku.


Harmonogram realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd

Termin

Opis

28.02.2018

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie 
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30.03.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

23.04.2018

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków o dofinansowanie 
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

04.12.2018

Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2019

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku

30.08.2019

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku  
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczoneTermin składania wniosków:
1. Moduł I od 01.03.2018 do 30.08.2018

2. Moduł II cykl I (rok akademicki 2017/2018) od 01.03.2018 do 30.03.2018
3. Moduł II cykl II (rok akademicki 2017/2018) od 01.09.2018 do 10.10.2018

WNIOSKI DO POBRANIA

OBSZAR A

OBSZAR B

OBSZAR C

OBSZAR D

MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 
Copyright © PCPR Nisko 2009 | UTF-8 | min. rozdz. 1024 x 768 | Firefox 1.0, NN v.7, Mozilla 1.4, Opera 7.5 i IE v. 6/8 | webmaster: alterNus Netart™