Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel./fax (15) 841 63 68
   
bip
 
Osoby z terenu powiatu niżańskiego oczekujące wspar­cia mogą zgłosić swe problemy w instytucjach nio­sących pomoc w różnorakich przypadkach społecznych i zdro­wotnych.
Poniżej zamieszczamy wykaz najważniejszych placówek, organizacji i instytucji pomocowych funkcjonujacych na terenie powiatu niżań­skiego:
 • Caritas Diecezji Sandomierskiej
  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem

  37-420 Rudnik n/S, ul. Rzeszowska 35
  tel. (015) 649 21 86
  e-mail: oikrudnikns@wp.pl

 • Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem

 • 37-420 Rudnik n/S, ul. Paskowa 11
  tel.fax (015) 876 24 12
  tel. kom. 0 664 43 27 26
  e-mail: naszdomrudnik@poczta.onet.pl

 • Caritas Diecezji Sandomierskiej
  Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem

 • 37-420 Rudnik n/S, ul. Rzeszowska 35
  tel. (015) 649 45 30
  e-mail: wtzrudnik@caritas.pl

 
Copyright © PCPR Nisko 2009 | UTF-8 | min. rozdz. 1024 x 768 | Firefox 1.0, NN v.7, Mozilla 1.4, Opera 7.5 i IE v. 6/8 | webmaster: alterNus Netart™