Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7
tel./fax (15) 841 63 68
   
bip
 
Na niniejszej podstronie znajdą Państwo druki wniosków w formacie do pobrania, jak również sugestie dotyczące przypadków ubiegania się o dane dofinan­sowanie. (rehabilitacja społeczna osób niepełnospraw­nych).
Zamieściliśmy również informacje jakiego typu dokumen­ty i załączniki należy złożyć oraz procedury, które ułatwią orientację dotyczącą całego przebiegu składania wnios­ków, a także wyskości kwot poszczególnych dofinanso­wań.

WNIOSKI DO POBRANIA

WNIOSKI DO POBRANIA W FORMACIE PDF

 
Copyright © PCPR Nisko 2009 | UTF-8 | min. rozdz. 1024 x 768 | Firefox 1.0, NN v.7, Mozilla 1.4, Opera 7.5 i IE v. 6/8 | webmaster: alterNus Netart™