Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienia której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta pozwoli zobrazować, jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby. Ważnym zagadnieniem jest również poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kontaktów z administracja publiczną.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej znajduję się link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.

 

https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9

 

Prosimy o wysłanie ankiety w terminie do 6 września 2022 r.