W 2023 roku wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I i  MODUŁ II, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl
 

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I:

  • Od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

MODUŁ II:

  • Od 1 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2022/2023)
  • Od 10 września 2023 r. do dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2023/2024).

 

Załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku (załączniki zamieszczone są w systemie).

Do prawidłowego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pokój nr 1, pod numerem telefonu 15 841 63 68 lub na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

 

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2023 roku